Probiyotikli Hijyen – SU

Probiyotik ürünler ve Su

Prowill’ in probiyotik ürünleri aktif bileşen olarak probiyotiklere sahiptir. Probiyotikler, insanlar ve hayvanlar için sağlıklı bir ortam oluşturan iyi, yararlı bakterilerdir.
Probiyotik su arıtma,% 100 doğal içerikli ürünlerle yapılır. Kullanılan probiyotikler doğadan (toprak ve su) kaynaklanır ve yüksek hızlarda büyük miktarlarda organik kir tüketme kapasiteleri için seçilmiştir. Bu, su sistemlerinde bu tür kirlerin birikmesini önler. Ek olarak, probiyotikler su sistemindeki kötü mikrop riskini büyük ölçüde azaltır.
Tecrübemizden, insanların yeni teknolojimizle ilgili birkaç haklı sorusu olduğunu biliyoruz:

Probiyotikler güvenli mi?


Kesinlikle. Prowill tarafından seçilen ve kullanılan probiyotikler uluslararası olarak beslenme amaçlı kullanım için onaylanmıştır. Buna ek olarak, Prowill dünya çapında akredite laboratuarlarla işbirliği içinde geniş bir güvenlik değerlendirmesi yelpazesi gerçekleştirir.

Kötü mikroplar kullanılan probiyotiklere karşı dirençli olabilir mi?

Hayır, mikroorganizmalar başka bir mikroorganizmaya karşı asla dirençli olamazlar. Direnç sadece mikropları tehdit eden bir moleküle veya kimyasal maddeye karşı mümkündür. Probiyotik teknoloji, mikropları öldürmeyi hedefleyen herhangi bir biyosidal aktivite veya kimyasal madde içermez. Probiyotik teknolojisi uzun yıllar boyunca kullanılabilecek ekolojik ve doğal bir teknolojidir.

Neden biyositleri hemen kullanmayı bırakmıyoruz?

Biyositlerin uzun süreli kullanımı birçok kurumun, şirketin veya insanın biyositlerin kullanımına aşina olmasına neden olmuştur. Günlük rutinin ve prosedürlerin bir parçasıdır. Her zaman tüm mikropları öldürmek istiyoruz. Biyolojik bahçecilikte olduğu gibi, biyositlerle ilgili problemleri fark etmek ve Prowill probiyotikler gibi sürdürülebilir alternatiflere geçmek için bir akıl değişimi gerektirir.


Probiyotik su arıtımının avantajları

Su sistemleri üç ana sorundan muzdariptir:

  1. Kir ve Biyofilm
    Proses soğutma suyu, havuzlar veya doğal sular, çürüyen hayvansal veya bitkisel maddelerden ve organik mikroorganizmalardan kaynaklanan organik kir birikiminden hızlı bir şekilde etkilenirler. Bu kir, boruları tıkar, filtreler, pompalar veya suyu çok sığ hale getirir. Bunun üzerine, organik kir, yine su sisteminde daha fazla organik madde yetiştirmeye katkıda bulunan mikroorganizmalar için mükemmel bir besin kaynağıdır. Güneş ışığı veya ısı genellikle organik madde ve biyofilmin büyümesini artırır.
    Prowill ürünlerindeki probiyotikler, organik madde tüketmek ve CO2’ye dönüştürmek için mükemmel kapasitelerinden ötürü seçilmiştir, böylece su sistemi% 100 doğal bir şekilde arıtılmıştır. Prowill ürünlerindeki probiyotik karışımın bileşimi, ürünün geniş bir sıcaklık ve asitlik spektrumunda (pH) iyi bir aktivite göstermesi için tasarlanmıştır. Bu hemen hemen her su sisteminde iyi bir etki sağlar.
  2. Koku
    Su sisteminde biriken organik kir çürümeye başlar, çünkü bazı mikroorganizmalar gıda olarak kullanırlar ve kükürt bileşikleri veya bütirik asit gibi uçucu kokulu gazlar içeren ürünlere dönüşürler. Tüm su sistemleri (endüstriyel su, soğutma suyu) koku üretiminden muzdariptir ve bu durum tesisin çevreye bir sorun haline gelebilecek seviyelere ulaşabilir veya üretim sürecinin son ürününü kötüleştirebilir (kağıt fabrikalarındaki kokular gibi) butirik asit gibi). Prowill ürünlerindeki probiyotik bakteriler, su sisteminden aktif olarak organik maddeyi sindirirler ve kokusuz uçucu olmayan bileşiklere dönüştürürler. Bu, diğer mikroorganizmalar tarafından kötü kokuların oluşmasını önler. Ayrıca, gıda için rekabet (organik madde), su sisteminde tehlikeli veya koku oluşturan mikroorganizmaların bulunma riskinde güçlü bir azalmaya yol açar.

Aşırı mikrobiyal büyüme
Su sistemlerinde bir başka önemli problem, alg veya siyanobakteriler gibi bazı mikroorganizmaların aşırı büyümesidir. Bu, insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olabilecek görsel kirliliğe ve potansiyel olarak tehlikeli kirlenmelere yol açar.

Prowill ürünlerindeki probiyotikler, insanlar ve hayvanlar için tehlike olmaksızın su sistemlerinde sağlıklı bir doğal mikroflora oluşturur.

Ürün Yelpazesi

Her ne kadar su arıtımı ilk bakışta kolay gözükse de, farklı su sistemleri türleri arasında büyük bir fark vardır. Örneğin bir gölet, endüstriyel veya soğutma suyuna kıyasla tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Bu nedenle, Prowill su arıtma ürün yelpazesi, bu farklı su sistemlerinin özel taleplerini karşılamak için geliştirilmiştir.

Aşağıdaki sayfalar Prowill’in su arıtımı için sunduğu farklı ürünleri kısaca sunmaktadır. Probleminiz için en iyi çözüm hakkında ayrıntılı bilgiler için bizimle görüşmeli siniz.Endüstriyel su veya büyük doğal su kütleleri için mutlaka yerinde inceleme gereklidir.

1- Havuzlar ve küçük ölçekli su ürünleri yetiştiriciliği –Probiyotikli Havuz Temizleyici

Göletler, aşırı su ve koku sorunlarına neden olan aşırı kir ve biyofilmin klasik örneğidir. Koi gibi pahalı balık barındıran göletler genellikle suyu temiz ve steril hale getirmeye çalışan profesyonel teknik tesisatlarla (filtreler, su arıtma) donatılmıştır. Ancak, bu tesisler genellikle sudaki doğal mikroflorayı kötü mikrop lehine bozar ve bu da balıklarla bakteriyel enfeksiyonlara neden olur.

Probiyotikli Havuz Temizleyici havuzda sağlıklı bir mikroflora oluşturur. Ürün biyofilm oluşumunu engeller ve önler, aksi takdirde tıkanabilir filtreler ve kötü mikropların oluşmasına neden olabilir. Ürünün nihai sonucu sağlıklı ve temiz bir havuzdur.

Uygulama Yöntemleri

Kapalı su devresi veya rezervuar: Başlangıç ilk uygulamada :10.000 litre su / hafta başına 200 ml Probiyotikli Havuz Temizleyici devamındaki haftada(standart): her beş günde bir defa 10.000 litre su / hafta başına 20 ml Probiyotikli Havuz Temizleyici uygulanır

Açık su devresi: Başlangıç ilk uygulamada: 10.000 litre su / hafta başına 200 ml Probiyotikli Havuz Temizleyici devamındaki haftada (standart)her beş günde bir defa :10.000 litre su / hafta başına 20 ml Probiyotikli Havuz Temizleyici + 10.000 ml yeni su / gün başına 10 ml Probiyotikli Havuz Temizleyici

Çok kirli su: Oldukça kirli su durumunda, haftada her 10.000 litre su için dozaj geçici olarak 1 litre Probiyotikli Havuz Temizleyici arttırılabilir.

Önemli! Prowill’in probiyotik ürünleriyle biyosit veya dezenfekte edici ürünleri kombine etmeyin.

2-Akvaryum

Havuzlar gibi, akvaryumlar da çok fazla bitki ve hayvan kirliliğinden muzdarip yapay su sistemleridir. Sınırlı su hacmi nedeniyle, bu hızlı bir şekilde bitkiler ve mevcut balıklar için sağlıksız su koşulları ile sonuçlanır. Sağlıklı bir akvaryum için düzgün çalışan bir biyofiltre ve aşırı organik kirlerin giderilmesi çok önemlidir.

Probiyotikli Akvaryum Temizleyici, özellikle akvaryumlar için geliştirilmiş, probiyotik bir üründür. Probiyotikler tüm organik kirleri temizler ve su sisteminden CO2 olarak çıkarır. Diğer taraftan probiyotikler, biyofiltrenin işleyişini iyileştirir ve bu da suda daha iyi bir nitrojen işlemine yol açar. Biyofiltrede bulunan bakteriler, probiyotiklerimizin varlığı nedeniyle karbon besin kaynağı (organik madde) üzerinde çok fazla rekabet yaşadıklarından nitrojeni dönüştürmek için uyarılır. Probiyotikli Akvaryum Temizleyiciuygulanması, üründeki probiyotikler ve biyofiltredeki doğal bakteriler arasında bir çeşit symbiose yol açar; İkisi de birbirlerini uyarıyorlar. Son etki açık ve sağlıklı bir akvaryum.

Başlangıç dozu İlk hafta boyunca: 100 litre suya günlük 50 ml Probiyotikli Akvaryum Temizleyici ilavesi.

Bakım dozu Temiz su: 100 litre suya haftalık 15 ml Probiyotikli Akvaryum Temizleyiciilavesi. Karışık su: Haftada 100 litre su başına 50 ml Probiyotikli Akvaryum Temizleyici ilavesi. Önemli! Deniz suyu akvaryumlarında bazı anemone, probiyotikler nedeniyle daha yavaş büyüme veya azaltılmış aktivite yaşayabilir. Prowill’inprobiyotik ürünleriyle biyosit veya dezenfekte edici ürünleri kombine etmeyin.

3-Jakuzi

Jakuziler giderek artan bir rahatlama aracı haline geliyor ve çoğu insan için daha uygun hale geliyor. Ayrıca, çok sayıda küvet de bir jakuzi işlevi ile donatılmıştır. Böyle bir jakuzisistemi, temizlenmesi ve bakımı zor olan birçok tüp ve pompadan oluşur. Sonuç olarak, biyofilm ve kir hızla sistemin bu kısımlarına yerleşir. Jakuziler günlük olarak kullanılmadığından, çoğu sistemde koku problemleri vardır. Çoğu jakuzi sahipleri, birçok sorunu çözmeye çalışmak için klor gibi tehlikeli kimyasal ürünler kullanmaya başlarlar ve genellikle hasarlı tüplere ve pompalara yol açarlar.

Başlangıç dozu İlk hafta boyunca: 1000 litre suya günlük 50ml Probiyotikli Jakuzi Temizleyici eklenmesi.

Bakım dozu Berrak su: Haftalık 1000 litre suya 15 ml Probiyotikli Jakuzi Temizleyici eklenmesi. Karışık su: Haftalık 1000 litre suya 50 ml Probiyotikli Jakuzi Temizleyici eklenmesi.

Önemli! Biyosit veya dezenfekte edici ürünleri probiyotik ürünlerle birleştirmeyin.

4- İşlem ve soğutma suyu

Birçok sanayi, üretim süreçlerinde, özellikle soğutma ve yıkama veya durulama için su kullanır. Bu tür endüstriyel su organik ile son derece kirli yüksek atıksu maliyetlerinden kaçınmak için birçok defa madde ve geri dönüştürülmüştür. Ağır biyofilm oluşumu ve güçlü kokular endüstriyel su sistemlerinde çok olasıdır ve çevreye ve sistemin performansına karşı ciddi sorunlara neden olabilir. Sonuç olarak, çoğu şirket su sistemindeki tüm mikrobiyal yaşamı öldürmek ve koku oluşumunu azaltmak için çok agresifbiyositler kullanmaktadır. Bununla birlikte, bu ürünlerin etkinliği son derece düşüktür çünkü sudaki organik madde ürünün aktivitesini engeller.Ayrıca, bu tür kimyasallarla çalışmak işçiler için çok tehlikelidir ve çevreye ve teknik tesisata zarar verir (korozyon).

5- Proses ve soğutma suyu

Birçok sanayi, üretim süreçlerinde, özellikle soğutma ve yıkama veya durulama için su kullanır. Bu tür endüstriyel su son derece kirlidir.Yüksek atıksu maliyetlerinden kaçınmak için birçok defa madde ve geri dönüştürülmüştür. Ağır biyofilm oluşumu ve güçlü kokular endüstriyel su sistemlerinde çok olasıdır ve çevreye ve sistemin performansına karşı ciddi sorunlara neden olabilir. Sonuç olarak, çoğu şirket su sistemindeki tüm mikrobiyal yaşamı öldürmek ve koku oluşumunu azaltmak için çok agresifbiyositler kullanmaktadır. Bununla birlikte, bu ürünlerin etkinliği son derece düşüktür çünkü sudaki organik madde ürünün aktivitesini engeller. Ayrıca, bu tür kimyasallarla çalışmak işçiler için çok tehlikelidir ve çevreye ve teknik tesisata zarar verir.

Probiyotikli temizleyiciler ile ile, Prowill özellikle su veya durulama suyu gibi endüstriyel su sistemleri için çok konsantre bir su arıtma ürünü geliştirdi. Probiyotikler, su sisteminden organik kirliliği aktif olarak giderir ve koku oluşumunu önler. Ürün, su sisteminin performansını artırır ve geri dönüştürülebilir zamanı iyileştirir. Suyu yenilemek için gereken zaman, probiyotikler atık su arıtımına katkıda bulunacaktır. Boşaltıldığında su sistemlerini temizlemek için probiyotikli temizleyiciler kullanın.

Ürün kulanma talimatı

Yoğun dozlama: Başlangıçta (en az 4 hafta) veya yüksek su sistemi zorlukları sırasında yoğun dozlama gereklidir.100.000 litre suya günlük 1 litre probiyotikli temizleyici

Bakım dozajı: Su sistemi artık önemli sorunlar göstermediğinde, bakım dozu uygulanabilir: 100.000 litre su başına günlük 100 ml probiyotikli temizleyici

Önemli! Her endüstriyel su sistemi benzersizdir ve belirli bir yaklaşım ve takip gerektirir. Yerinde bir ziyaret ve kişiselleştirilmiş ürün uygulamasını düzenlemek için firma ile iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Biyosit ya da dezenfekte edici ürünleri probiyotik ürünleriyle birleştirmeyin.

6- Büyük / doğal su kütleleri – Probiyotikli temizleyici

Ayrıca büyük su kütleleri büyük sorunlara neden olabilir. Yüzme havuzları, golf havuzları ve hatta göller, organik kir, azot veya fosfatlar nedeniyle su kirliliğinin sonucu olarak aşırı mikrobiyal büyümeden muzdarip olabilir. Çoğu zaman sanayi, tarım veya yoğun nüfus bu su sorunlarının ana nedenidir, ancak bu ancak uzun vadeli sürdürülebilir önlemlerle değiştirilebilir. Bugün, yalnızca daha sağlıklı ve doğal bir su ekosistemi oluşturmak için suyun kendisini iyileştirmeye odaklanabiliyoruz, böylece insanlar ve doğa için güvenlik artık tehdit edilmiyor.

Her su kütlesinin kendi dinamiği ve problemleri olduğu için, öncelikle bir çözüm önermeden önce yerel durumu değerlendirmek ve incelemek önemlidir. EFOR, büyük ölçekli su kütleleri için geliştirilen probiyotik ürünleri en iyi şekilde kullanmanın en iyi yolunu belirlemek amacıyla her zaman yerinde bir ziyaret gerçekleştirecektir. Probiyotik teknolojisiyle birlikte, suyun havalandırılması veya su sirkülasyonu gibi ek tekniklerin uygulanması gerekebilir.

Probiyotikli temizleyici etki şekli, aşırı organik maddenin sudan uzaklaştırılmasına ve CO2 olarak havaya bırakılmasına dayanır (aşağıdaki resme bakınız). probiyotikler sudaki doğal karbon döngüsüne katkıda bulunur ve aynı zamanda azot döngüsünü uyarmak için diğer spesifik mikroorganizmaları uyarır. Bu, su kütlesindeki doğal ekosistemin yoğunlaşmasına neden olarak, daha sağlıklı ve temiz suya neden olur.

Uygulama

Bu belgede standart bir tedavi önerilemez. her zaman yerinde inceleme yapmalı ve su sisteminin gerçek durumunu ve problemlerini analiz etmelidir. Ancak o zaman, spesifik bir probiyotik tedavi tasarlanabilir. Daha fazla bilgi için firma ile ile iletişime geçin!

Doğru ürünler

Su sisteminizdeki problemleri çözmek için probiyotik teknolojisinden emin misiniz? Mükemmel! Ancak dikkatli olun, iyi bir probiyotik ürün tedarikçisi ararken bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekir. Tüm probiyotik ürünler üreticileri, EFOR firması olarak aynı kaliteyi ve profesyonelliği göstermemektedir.

Probiyotiklerin türü

Probiyotikler çoğunlukla, bağırsak mikroflorasının işlevini optimize eden iyi bakteri türlerinin kullanıldığı gıda takviyelerinden bilinmektedir. Tabii ki, su veya su sistemleri bağırsaklardan tamamen farklı bir ortamdır. Probiyotik gıda takviyelerinde kullanılan probiyotik türler, ortamda veya suda uygulama için kullanılamaz. EFOR birçok probiyotik türünü taradı ve çevresel uygulamalarda en yüksek ve en uzun etkiyi gösterenleri seçti. Bu, tedavi edilecek su sisteminde iyi bir eylem yapılmasını garanti eder.

Minimal sayım

Tabii ki, her bir uygulama, iyi sonuçlar elde etmek için ürün içinde belirli bir minimum sayıda probiyotik gerektirir. Çok düşük sayıda probiyotik kullanıldığında, bir etki elde etmek için çok zaman alabilir, ya da daha kötüsü, hiç bir etki göstermez. Prowill 10 yıldan fazla araştırma, çoğu uygulamanın, ürün başına en az 50 milyon probiyotik gerektirdiğini gösterdi (ürün litresi başına 50 milyar probiyotik). Bir dizi su uygulaması için, bu minimal sayım daha da yüksektir (litrede 1 trilyona kadar).Prowill , ürün raf ömrünün sonunda bile, gerekli minimum sayıda probiyotik ürününün hala hayatta olduğunu garanti eder.

İstikrar

Üründeki sadece probiyotiklerin türü ve sayısı önemli değil, aynı zamanda stabilite de çok önemlidir. Eşsiz ve gizli Prowill ürün stabilizasyon sistemi sayesinde Prowill, tüm probiyotik ürünleri için minimum 2 yıl raf ömrü sunabilen dünyadaki tek probiyotik ürün üreticisidir. Bu, tüm probiyotik Prowill ürünlerinin aktivitesinin 2 yıldır mükemmel kaldığı anlamına gelir. Günümüzde kullanılan kimyasal ürünler ve biyositlerin aksine, güvenlik ve çevre dostu probiyotik ürünlerin önemli avantajlarıdır. Probiyotikler% 100 doğal organizmalardır ve çevrenin korunmasına aktif olarak katkıda bulunurlar. Prowill ürünlerinde kullanılan probiyotikler toprak ve sudan kaynaklanır ve genetik olarak değiştirilmez.

Üretim süreci ve kalite kontrolü, müşteride uygun verimliliği sağlamak için en yüksek kalite standartlarını karşılayan probiyotik ürünlere sahip olmak için son derece önemlidir.

Prowill’in probiyotik ürünlerini her kim seçerse, insanlar, hayvanlar ve doğa için güvenli bir gelecek ister. Ayrıca, en yüksek kalitede teknoloji ve 25 yılı aşkın deneyime dayanan bir hizmeti tercih etmektedir. Prowill’in probiyotik teknolojisi ile başlamanız gereken tek şey, biraz zihin değişikliği.

Sonuç

Probiyotikli su arıtma ürünleri ile Prowill, dirençli mikroorganizmalar ile ortaya çıkan sorunlara gerçek bir devrim ve sürdürülebilir bir çözüm başlattı. Ürünlerin su arıtımı ve koku kontrolü açısından üstün performansları, yüksek güvenlik ve çevre dostu olma özellikleriyle birleştiğinde, bu ürünleri insanlara, hayvanlara, çevreye ve endüstriye acilen ihtiyaç duydukları sürdürülebilir hijyeni elde etmek için zaruret haline getirmektedir. firmamız geniş bir uygulama yelpazesi ve problemler için kendini yeni probiyotik ürün geliştirmeye adamıştır. Efor probiyotik ürünlerin üreticisi olarak dünyada önemli bir pozisyon aldı ve çok sayıda güzel referansa ve başarılı sonuçlara ulaştı. Sorunlarınızı en iyi şekilde çözmenize yardımcı olmak için tüm efor probiyotikli temizleyiciler ekibi her zaman size açıktır. Lütfen herhangi bir sorunuz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Birlikte sürdürüle bilir bir dünya için prowill probiyotikli ürünleri kullanalım.