Probiyotikli temizlik nedir?

Patojen (hastalıklara sebep olan) bakterilerin geniş bir yelpazesi vardır. Bu zararlı bakteriler insanlarda çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bazı türleri  Clostridium difficile, E. coli, Enterococcus, Legionella, Listeria, Salmonella, Staphylococcus aureus (MRSA- HASTANE MİKROBU) ve Streptococcus’dur. Bu mikroorganizmalar yaşam alanlarımızda birçok tehlikeli hastalıklara sebep oldukları gibi devamında tıbbi tedavi ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır.Bu mikroorganizmalara karşı yoğun olarak antibiyotikler ve dezenfektanlar kullanılarak korunmaya çalışılmaktadır, nitekim bu yöntemlerin sürekli bağışıklık sistemini geliştirerek format değiştiren patojenlere karşı artık yetersiz olduğu hatta yan etkilerinin daha da arttığı tespit edilmiştir. Böylelikle bu zararlı mikroorganizmalara karşı radikal yeni yaklaşım tarzlarının tercih edilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Biz de bu süreçte insanların ihtiyaç duyduğu inavatif temizlik teknolojisine dayalı probiyotikli temizlik ve hijyen ürünlerini Prowill markasıyla piyasaya sunmaya başladık. Bir çok ülkede kulanılmaya başlanan  probiyotikli  temizlik ve kişisel bakım ürünleri Türkiye’de Prowill adıyla kullanılmaya başlanmıştır. Prowill  yenilikçi temizlik  ve sürdürülebilir hijyen çözümleri geliştirme konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla faaliyetlerini artırmaktadır. Prowill probiyotikli temizlik ve hijyen ürünleriyle  zararlı bakterilerin  direnç problemlerine yenilikçi ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Bir çok hastanede probiyotikli  bakteri kullanılmasıyla  ortamda güçlü bir mikro flora oluştuğu tesbit edilmiştir. Probiyotik ürünleri,  piyasaya sunulduğundan bu yana 50’den fazla ülkede başarıyla uygulanmış;ve birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır  bunlar; – hastaneler,  okullar,kreşler,huzur evleri – spor kulüpleri ,oteller ,gıda endüstrisi , sağlıklı yaşam merkezleri , kamu binaları, evler ofisler…

Probiyotikli çalışma ilkesi

Temizlik yapılan ortamlarda yeteri kadar sterilizasyon oluşmaması ve istenilen temizliğin elde edilmemesinden dolayı probiyotiklerle bakteri florasını oluşturup mikrobiyal bir temizlik sağlamaktır. İstenilen sağlıklı ve sürdürebilir temizlik ancak Probiyotikler  vasıtasıyla  elde edilebilir. Probiyotikler , insan ve hayvan sağlığı açısından faydalı ve koruyucu  özelliklerinden dolayı, gıda ve sağlık endüstrisinde yıllardır bilinen ve kullanılan   güvenli ve faydalı bakterilerdir. Tüm probiyotik ürünleri, sporülasyonun  eşsiz özelliğine sahip önemli bir bileşen olarak probiyotik bakterileri içerir. Bu süreç, çevresel parametreler iyileştikçe bu bakterilerin sert koşullarda hayatta kalmasını ve etkinliklerini tekrar kazanmasını sağlar. Probiyotikli temizlik ürünleri dezenfektan değil sağlıklı temizlik ürünleridir..

Temizlikte agresif kimyasaların ve dezenfektanların kullanılmasıyla hem yararlı hemde zaararlı bakteriler çoğunluğu  ölür. Böylelikle yüzeyde azmiktarda  kalan veya yeni gelen patojenlerin(zararlı bakteriler) çok kısa bir sure içerisinde  çoğalmasına ve savunma sisteminin gelişmesine sebeb olan şartlar oluşur .Yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işleminden sonra patojen bakterilerin yaşamaları için yüzeyde karbonhidrat ve protein kaynağı organik maddeler kalır ve böylelikle  patojenlerin yaşamaları ve kolonizasyon yapmaları için gerekli şartlar oluşur. dezenfeksiyon,işleminden sonra  patojen  mikro organizmaların sayısında  hızlı bir şekilde artma olur ,bundan dolayı dezenfeksiyon işleminin etkisi çok kısa ve dengesizdir. Patojenler her temizlikten sonra dahafazla direnç kazanıp savunma sistemlerini geliştirirler bunlara karşı etkili ve kalıcı temizlik sunan  patojenlerin dirençlerini artırmayan ve sayılarının azalmasını sağlayan  probiyotikli temizlik ürünlerini öneriyoruz.

Dezenfeksiyon / kimyasal temizleme : Çok sayıda patojenden kaynaklanan risk – Kısa ve bölgesel  etki – Direnç sorunları – Zararlı / tehlikeli ürünler – Kimyasal / çevreye  zararlı – Agresif kimyasallar

Probiyotikli temizleme:  Sürekli düşük sayıda patojen bakteri + Uzun süreli temizlik etkisi  + patojenlerin(zararlı) sayıca azalması ve dirençlerinin kırılması   + Zararsız / güvenli ürünler + Biyolojik / çevre dostu + Nötr bileşim

Probiyotikli  temizleme işlemi sırasında, probiyotik bakteri tabakası, temizlik  yapılan  yüzeye yerleşir  ve hızlı birşekilde hertafa yayılırlar.  yiyecek arayan potansiyel patojen(zararlı) istilacı bakteriler  için geride hiçbir şey bırakmadan kalan tüm gıda kaynaklarını tüketirler. Probiyotik bakteriler birkaç saat veya gün boyunca aktif kaldıklarından, Sağlıklı ,uzun süreli temizlik ve mikro biyolojik sonuçlar sağlarlar.

. Minimum uygulama sıklığı göz önüne alındığında, ürünler i patojen(zararlı) bakterilerin yerini alacak ve bu durum dengeli ve sağlıklı bir mikrobiyal (hastahaneler gibi) ortam sağlayacaktır. Patojen mikro organizmalar probiyotiklere  karşı direnç kazanamayacakları için probiyotikli  temizlik ürünleri, çeşitli hastane bakterileri ile ilgili sorunlara sürdürülebilir bir çözüm getirmektedir. Sonuç olarak probiyotikli temizlik ,her şeyden önce sürdürülebilir olan herhangi bir sağlık kuruluşunda yenilikçi  ve verimli bir hijyen kavramı getiriyor.

A: Normal yüzey ve patojen bakterilerin oluşturduğu biyofilm

B: Kimyasal temizleme / dezenfeksiyon sonrası yüzey; sağlam biyofilm

C:  dezenfektan ve enzimlerle yapılan temizlik sonucu  biyofilmlerin  tamamen temizlenmemesi

D: Yüzey  probiyotikli temizleyiciler ile temizlendikten iki hafta  sonra  patojen bakterilerin oluşturduğu biyofilmler  temizlendi ve yüzey  zararlı bakterilerden arındırıldı

Çevreye zarar vermeyen probiyotikli temizleyiciler enzimler ve probiyotiklerin kombinasyonu, herhangi bir biyofilm oluşmasını engelleyerek yüzeyin temiz kalmasını sağlayarak zararlı bakterilerin oluşumunu önemli ölçüde azaltmaktadır.

Yukardaki örneklerde( üst resimde)  dezen fektanlarla yapılan temizlik neticesinde 3 saat sonra zararlı bakteriler tekrar popülasyon oluşturarak sayılarını artırmışlardır.Probiyotiklerle yapılan( alt resim) temizlikte ise  yüzey tam stabil hale  gelip probiyotikli bakteriler hertafı kaplamışlar dolaysıyla patojen (zararlı )bakterilere yaşam alanı kalmamıştır.

Probiyotikli temizlik ürünleri , hem emniyet hem de performans açısından dünyadaki en yoğun araştırılmış temizlik ürünleridir.

Emniyet ile ilgili olarak; Probiyotik ürünlerde kullanılan bakteri fermenteleri :

  •  Amerikan Tipi Kültür Koleksiyonu (ATCC) tarafından biyolojik güvenlik düzeyi 1 olarak sınıflandırılmıştır
  • Doğal kökenli olup ATCC bankasında listelenmiştir
  • Genetik olarak modifiye edilmemiştir (GMO bakterileri değil)
  • OECD, dıştan akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından taranarak onaylanmıştır.
  • Cilt hassasiyeti  oluşmaz
  •  Ağızdan zehirleme yapmaz
  • Göz tahrişi  yapmaz
  • US FDA
  • AAFCO’ya göre gıda sınıfı organizmalar
  • Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı
  • Kalifiye Emniyet Karması

Probiyotikli bakterilerle sağlıklı temizlik ve hijyen devri!

SONUÇ:

Faydalar:

Probiyotikli temizlik ürünleri insan ve hayvan  sağlı , ekolojik denge için vazgeçilmez ürünlerdir . yaşam alanlarında  hastahanelerde zararlı bakterilerin oluşturduğu enfeksiyon hastalıklarını önlemede çok etkili ürünlerdir. Bir ortamın veya sağlık kurumunun güvenliği büyük ölçüde çevrenin mikrobik saflığına bağlıdır ve bu ürünler  mikroplarla çapraz bulaşma riskini en aza indirir.

Herkes için fayda sağlar.

Sağlık sektöründeki probiyotik temizlemenin olumlu sonuçları ilk önce hastane düzeyinde açık bir şekilde görülmektedir  ve hastane zararlı bakterileri nedeniyle komplikasyon riski olmaksızın normal  hastalığın iyileşme sürecinde yararlı etkisivardır.

Bununla birlikte, sayısız avantajlar listelenebilir:

  • Enfeksiyon riskinin  düşük olması nedeniyle sağlık  personeline güvenilirlik
  • Ürünlerin nötr biyolojik bileşimi nedeniyle temizlik personeline güvenli kullanın sağlar ,diğer temizleyicilere nispeten   deri, göz ve solunum yolu tahrişlerine sebep olmaz
  •  Ürünler biyolojik dengenin bozulmasını engeller ve  çevre dostudur. Dezenfektanlara karşı dirençli bakterilerin  birikmesini engeller.

Büyük önem taşıyan ekonomik avantajlar şunlardır:

  •  Hastane genel temizlik ve dezenfeksiyon maliyetlerini azaltarak tasarruf sağlıyor
  •  Hastalar  komplikasyonlardan dolayı artan bir sağlık faturasından artık muzdarip olmaz
  • Devletin sağlık masraflarını önemli ölçüde düşürüyor. Probiyotiklerle  temizlik yapılarak sağlık sektöründe ciddi tasarruflar sağlanabilir.

Sonuç

Bazı hastanelerde yapılan uluslararası klinik çalışmalar, probiyotikli temizlemenin hastahane bakterileri ile ilgili  problemlere etkili ve güçlü  bir çözüm sunduğunu göstermektedir. Probiyotikli Sağlıklı temizlik ürünleri hijyen ve temizlikte  ve hedeflenen temizliği dezenfektanlararın sebeb oldukları koplikasyonları oluşturmadan güvenli , sağlıklı temizlik sunar  ve ayrıca tıbbi tedavi maliyetlerinin düşürülmesini garanti eder.