What is probiotic cleaning?

There is a wide range of pathogenic (disease-causing) bacteria. These harmful bacteria cause various health problems in humans. Some of its species are Clostridium difficile, E. coli, Enterococcus, Legionella, Listeria, Salmonella, Staphylococcus aureus (MRSA-HOSPITAL MICROBE) and Streptococcus. These microorganisms not only cause many dangerous diseases in our living spaces, but also cause medical treatment and economic losses. Antibiotics and disinfectants are intensively tried to be protected against these microorganisms. was found to increase. Thus, it has become a necessity to choose radical new approaches against these harmful microorganisms. In this process, we started to offer probiotic cleaning and hygiene products based on innovative cleaning technology that people need under the Prowill brand. Probiotic cleaning and personal care products, which have started to be used in many countries, have started to be used under the name Prowill in Turkey. Prowill increases its activities with its staff specialized in developing innovative cleaning and sustainable hygiene solutions. Prowill offers an innovative and sustainable solution to the resistance problems of harmful bacteria with its probiotic cleaning and hygiene products.

It has been determined that a strong micro flora is formed in the environment by using probiotic bacteria in many hospitals. Probiotic products have been successfully applied in more than 50 countries since their introduction to the market, and they have started to be used in many areas; – hospitals, schools, kindergartens, retirement homes – sports clubs, hotels, food industry, wellness centers, public buildings, homes, offices…

Working principle with probiotic

It is to provide a microbial cleaning by creating a bacterial flora with probiotics, since there is not enough sterilization in the cleaned environments and the desired cleaning is not achieved. The desired healthy and sustainable cleaning can only be achieved with Probiotics. Probiotics are safe and beneficial bacteria that have been known and used in the food and health industry for years, due to their beneficial and protective properties for human and animal health. All probiotic products contain probiotic bacteria as an important component with the unique feature of sporulation. This process allows these bacteria to survive harsh conditions and regain their activity as environmental parameters improve. Probiotic cleaning products are healthy cleaning products, not disinfectants.

With the use of aggressive chemicals and disinfectants in cleaning, the majority of both beneficial and harmful bacteria die. Thus, conditions are created that cause small amount of remaining or newly arriving pathogens (harmful bacteria) on the surface to multiply in a very short time and the development of the defense system. After the cleaning and disinfection process, carbohydrate and protein source organic materials remain on the surface for pathogen bacteria to live, and thus pathogens can survive and thrive. conditions necessary for colonization to occur. After the disinfection process, there is a rapid increase in the number of pathogenic micro-organisms, so the effect of the disinfection process is very short and unstable. Pathogens gain more resistance after each cleaning and develop their defense systems. We recommend cleaning products with probiotics, which provide effective and permanent cleaning against them, do not increase the resistance of pathogens and reduce their numbers.

Disinfection / chemical cleaning: Risk from multiple pathogens – Short and localized effects – Resistance problems – Harmful / dangerous products – Chemical / harmful to the environment – Aggressive chemicals

Cleaning with probiotics:  Consistently low number of pathogenic bacteria + Long-term cleaning effect + Reduction in the number of (harmful) pathogens and breaking their resistance    + Harmless / safe products + Biological / environmentally friendly + Neutral composition

During the probiotic cleaning process, the probiotic bacteria layer settles on the cleaned surface and spreads rapidly everywhere. they consume all remaining food sources, leaving nothing behind for potentially pathogenic (harmful) invading bacteria seeking food. As probiotic bacteria remain active for several hours or days, they provide healthy, long-lasting cleansing and microbiological results.

. Considering the minimum frequency of application, the products will replace the pathogenic (harmful) bacteria and this will provide a balanced and healthy microbial environment (such as hospitals). Since pathogenic micro-organisms cannot become resistant to probiotics, probiotic cleaning products provide a sustainable solution to the problems related to various hospital bacteria. As a result, probiotic cleaning brings an innovative and efficient hygiene concept in any healthcare institution that is above all sustainable.

A: Biofilm formed by normal surface and pathogenic bacteria

B: Surface after chemical cleaning / disinfection; intact biofilm

C: Biofilms are not completely cleaned as a result of cleaning with disinfectants and enzymes

D: Two weeks after the surface was cleaned with probiotic cleaners, the biofilms formed by pathogenic bacteria were cleaned and the surface was purified from harmful bacteria.

The combination of probiotic cleaners, enzymes and probiotics, which do not harm the environment, significantly reduces the formation of harmful bacteria by keeping the surface clean by preventing the formation of any biofilm.

As a result of cleaning with disinfectants in the above examples (top picture), harmful bacteria repopulated after 3 hours and increased their numbers. In cleaning with probiotics (bottom picture), the surface became fully stable and bacteria with probiotics covered everything, so there was no living space for pathogenic (harmful) bacteria.

Probiotic cleaning products are the most intensively researched cleaning products in the world in terms of both safety and performance.

Regarding safety; Bacterial fermenters used in probiotic products:

 • Classified as biological safety level 1 by the American Type Culture
 • Collection (ATCC).
 • Natural origin and listed in ATCC bank
 • Not genetically modified (not GMO bacteria)
 • It has been scanned and approved by OECD, externally accredited laboratories.
 • Skin sensitivity does not occur
 • No oral poisoning
 • Does not cause eye irritation
 • US FDA
 • Food grade organisms according to AAFCO
 • European Food Safety Agency
 • Qualified Safety Mix

Probiyotikli bakterilerle sağlıklı temizlik ve hijyen devri!

SONUÇ:

Faydalar:

Probiyotikli temizlik ürünleri insan ve hayvan  sağlı , ekolojik denge için vazgeçilmez ürünlerdir . yaşam alanlarında  hastahanelerde zararlı bakterilerin oluşturduğu enfeksiyon hastalıklarını önlemede çok etkili ürünlerdir. Bir ortamın veya sağlık kurumunun güvenliği büyük ölçüde çevrenin mikrobik saflığına bağlıdır ve bu ürünler  mikroplarla çapraz bulaşma riskini en aza indirir.

Herkes için fayda sağlar.

Sağlık sektöründeki probiyotik temizlemenin olumlu sonuçları ilk önce hastane düzeyinde açık bir şekilde görülmektedir  ve hastane zararlı bakterileri nedeniyle komplikasyon riski olmaksızın normal  hastalığın iyileşme sürecinde yararlı etkisivardır.

Bununla birlikte, sayısız avantajlar listelenebilir:

  • Enfeksiyon riskinin  düşük olması nedeniyle sağlık  personeline güvenilirlik
  • Ürünlerin nötr biyolojik bileşimi nedeniyle temizlik personeline güvenli kullanın sağlar ,diğer temizleyicilere nispeten   deri, göz ve solunum yolu tahrişlerine sebep olmaz
  •  Ürünler biyolojik dengenin bozulmasını engeller ve  çevre dostudur. Dezenfektanlara karşı dirençli bakterilerin  birikmesini engeller.

Büyük önem taşıyan ekonomik avantajlar şunlardır:

  •  Hastane genel temizlik ve dezenfeksiyon maliyetlerini azaltarak tasarruf sağlıyor
  •  Hastalar  komplikasyonlardan dolayı artan bir sağlık faturasından artık muzdarip olmaz
  • Devletin sağlık masraflarını önemli ölçüde düşürüyor. Probiyotiklerle  temizlik yapılarak sağlık sektöründe ciddi tasarruflar sağlanabilir.

Sonuç

Bazı hastanelerde yapılan uluslararası klinik çalışmalar, probiyotikli temizlemenin hastahane bakterileri ile ilgili  problemlere etkili ve güçlü  bir çözüm sunduğunu göstermektedir. Probiyotikli Sağlıklı temizlik ürünleri hijyen ve temizlikte  ve hedeflenen temizliği dezenfektanlararın sebeb oldukları koplikasyonları oluşturmadan güvenli , sağlıklı temizlik sunar  ve ayrıca tıbbi tedavi maliyetlerinin düşürülmesini garanti eder.